Distributie- en expansiestrategie

Distributie- en expansiestrategie

Dit onderwerp is van groot belang en verdient maximale aandacht.

Aan de hand van gericht onderzoek kan de franchiseorganisatie bepalen hoe omvangrijk de marktpotentie is. Dit resulteert dan in een x-aantal outlets c.q.. vestigingen.

Tevens kan de organisatie dan bepalen waar de selectiecriteria liggen voor eigen vestigingen en voor franchisevestigingen.

Het expansietempo wordt vastgelegd en moet gebaseerd zijn op een realistische en verantwoorde groei per jaar.

Aan de hand van een “witte vlekkenplan” worden de gebieden gedefinieerd waar de franchiseorganisatie zich bij voorkeur wil vestigen.

De keuzecriteria die gehanteerd worden voor de vestigingslocaties zijn van groot belang.

Wil de franchisegever bijvoorbeeld eigenaar of hoofdhuurder zijn of wil de franchisegever juist helemaal niets met de vestigingslocaties te maken hebben.

Deze keuzes verdienen maximale aandacht en zijn uitermate relevant voor een verantwoorde expansie.