Uitbreiding

Uitbreiding

Een veelvoorkomende vraag is support bij uitbreiding van de supermarktexploitatie.

Deze support kan zich richten op het uitbreiden van de winkelvloeroppervlakte (wvo), maar kan ook specifiek te maken hebben met uitbreiding van de totale bedrijfsvloeroppervlakte, waaronder niet allen toename winkelvloeroppervlakte, maar ook uitbreiding magazijn, sociale ruimte en parkeren.

Hein Simons is een rustige, alles goed overdenkende strateeg. Hij weet met zijn rust onderhandelingen naar het juiste resultaat te leiden. Uitbreidingen die je zelf voor onmogelijk hield weet hij vaak tot een goed einde te brengen.

Jan van Vliet, AH Bunnik

Uitbreiding zonder toevoeging parkeren is niet mogelijk, dus deze materie is uitermate belangrijk bij uitbreidingsprocessen.

Meestal nemen wij als projectleider het voortouw bij uitbreidingsprocessen. Samen met de ondernemer wordt een toekomstvisie bepaald (wat wil je als ondernemer bereiken).

Vervolgens gaan wij gezamenlijk de uitbreidingsmogelijkheden in kaart brengen.

Meestal beginnen wij met overleg met de locale overheid (wethouder en beleidsmedewerkers), om na te gaan wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om de planvorming te realiseren.

Bepalend zijn de planologische situatie en de bereidheid van een locale overheid om aan de planvorming medewerking te verlenen. Daarnaast heeft de organisatie waar men mee samenwerkt een belangrijke stem in het traject. Soms heb je op voorhand de medewerking en het fiat van de organisatie nodig met wie je samenwerkt. Als er een goede planvorming en onderbouwing aan de uitbreiding ten grondslag ligt dan zal deze medewerking bijna altijd verleend worden.

Bij de uitwerking van de plannen wordt samengewerkt met een keur van specialisten op het gebied van architectuur, bouw en afbouw.

Vanzelfsprekend zijn de huisbankier en accountant nauw bij deze ontwikkeling betrokken.

Over het algemeen zijn dit langlopende projecten in verband met noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen, omgevingsaanvrage, aankoopprocessen, e.d.