Franchise businessplan

Franchise businessplan

Een professionele aanpak van franchise begint met het uitwerken van een goed businessplan.

De basis van franchise is de exploitatie van een commercieel succesvol concept voor zowel franchisegever als franchisenemer. Commercieel succesvol is geen loze kreet, het moet dus echt een bewezen commercieel succesvol concept zijn.

Iemand die een “goed” idee heeft moet zeker niet gaan franchisen, maar eerst zelf dit idee “hard” maken in een franchiseconcept of franchisedienst en gedurende een periode van minimaal 2 jaar succesvol exploiteren.

Over het algemeen zijn de meest succesvolle franchise-exploitaties concepten die in eerste aanleg als filiaal zijn/worden geëxploiteerd en in een later stadium op franchisebasis door een zelfstandige worden geëxploiteerd. HEMA en Albert Heijn zijn in dat kader aansprekende voorbeelden.

In het businessplan wordt maximale aandacht besteed aan een goede uitwerking/profilering van het concept of dienst.

De investeringen voor zowel de franchisegever als franchisenemer worden helder en duidelijk in kaart gebracht.

In een gedetailleerde exploitatiebegroting voor zowel de franchisegever als de franchisenemer wordt een duidelijk beeld geschetst van de targets en uitkomsten van de franchiseplannen.

In het businessplan wordt verder veel aandacht besteed aan zaken als:

  • Een gedetailleerde omschrijving van het concept, doelgroep, etc.
  • De franchisefee (royalty) die voor het gebruik van het concept en de dienstverlening berekend wordt.
  • Het eventuele entreegeld dat voldaan moet worden
  • De te hanteren distributiestrategie met specifieke aandacht voor de expansie op jaarbasis, het eindtarget en een duidelijke beschrijving van de te volgen strategie (bijv. olievlekgedachte).
  • De investeringen in de franchiseorganisatie en de dienstverlening door de franchiseorganisatie
  • De aansturing van de franchiseorganisatie (juridische structuur) en de coaching/begeleiding van de franchisenemers.