Relocatie

Relocatie

De vestigingslocatie van een supermarkt is een van de meest relevante instrumenten van een ondernemer. Eenmaal voor een locatie gekozen, kan niet gemakkelijk verplaatst worden.

De keuze voor een vestigingslocatie is dus een zwaarwegende keuze en beslissend voor de concurrentiepositie.

In het geval een supermarktondernemer niet meer kan uitbreiden c.q. in de positie terechtkomt dat hij moet re-loceren om te overleven, dan is een relocatie noodzakelijk.

In dergelijke situaties vindt intensief overleg plaats met de ondernemer over zijn gedachten en wensen. Vervolgens worden die wensen gezamenlijk besproken met de organisatie en wordt er een plan van aanpak uitgewerkt.

De locale overheid heeft bijna altijd een cruciale rol bij dit soort processen.

Betreft het een relocatie naar een nieuw winkelgebied of betreft het een eigen initiatief/ontwikkeling van de ondernemer, waarbij alle medewerking op planologisch gebied verkregen moet worden.

Onze support richt zich op gesprekken, samen met de ondernemer, met de locale overheid. Vaak zijn dit wethouders en beleidsmedewerkers. Aan de hand van schetsplannen (architect) wordt de planvorming besproken.

Indien het project kan voldoen aan de planologische voorwaarden dan wordt een commerciële en financiële check uitgevoerd om zeker te weten of het project exploitatie-technisch verantwoord is. Deze screening vindt plaats in nauw overleg met de huisbankier en accountant.