Verkoop

Verkoop

Support bij Aan- of Verkoop

In toenemende mate worden wij gevraagd om mee te denken bij aan-en verkoopprocessen.

De insteek kan zeer divers zijn.

Soms is de vraag om mee te denken bij jonge ondernemers, die opteren voor een filiaalexploitatie en streven naar 3 of meer vestigingen. Het is van belang om goed na te gaan hoe en waar de ondernemer wil groeien en of dat proces verantwoord is. Een ondernemer die groter wil groeien moet goed nadenken over zijn expansie en met name over het door hem geambieerde exploitatieprofiel. Stel je gaat voor supermarkten met een omzetklasse >225.000, dan moet je zeker geen project acquireren met een lagere omzetpotentie. Daar wordt je op termijn niet gelukkig van.

Overdracht in de familiesfeer (van de 1e generatie naar de 2e generatie) komt ook veel voor. De zittende ondernemer heeft behoefte aan een realistische waardering (goodwillbepaling) van de onderneming om zijn overnemende kinderen een goede en verantwoorde start te geven.

Samen met de huisaccountant wordt dan zo goed mogelijk getracht een gezonde basis te vinden voor de verkopende en kopende partij.

Ondernemers die aan derden willen verkopen hebben in toenemende mate behoefte aan support. Als sparringpartner denken wij dan mee bij de waardebepaling (goodwill) van de onderneming en in voorkomende gevallen geven wij support (in goed overleg met de accountant) tijdens het verkoopproces (onderhandelingen met potentiele kopers e.a.). Daarbij kan worden gedacht aan het opstellen/uitwerken van het verkoopmemorandum, ook wel informatiememorandum genoemd.

De mate van meedenken tijdens het aan- en verkoopproces is afhankelijk van de wensen van opdrachtgever. In de praktijk kan het positief werken om zelf als ondernemer intensief bij het verkoopproces betrokken te zijn en niet het gehele proces aan een aankoop-of verkoopinstantie over te laten. Dit is ten allen tijde een kwestie van onderling overleg en afstemmen, niet alleen met de ondernemer maar ook met zijn accountant en huisbankier.