Franchisecontract


Franchisecontract


Franchise is een van de meest complexe samenwerkingsvormen die er bestaan.

Je zou het kunnen zien als een commercieel huwelijk met potentieel grote spanningsvelden.

In deze context is het groot belang om heldere en duidelijke afspraken te maken over de onderwerpen waar je in samenwerkt.

Dit betreft niet alleen het concept of de dienst, maar ook het (exclusiviteits) gebied, de performance en uitstraling, de communicatie, enz.

Deze afspraken worden vastgelegd in een franchisecontract en dat is maatwerk. Onze adviesorganisatie werkt op dit terrein samen met zeer ervaren advocaten in de diverse franchisesectoren. Het is zaak om geen concessies te doen aan de kwaliteit van een franchisecontract en als basis te nemen de uitgangspunten zoals die geformuleerd zijn in de Europese Erecode inzake Franchise.

Lidmaatschap van de Nederlandse Franchise Vereniging is aan te bevelen.

Aan dit lidmaatschap worden hoge eisen gesteld en als franchisenemer weet je dan in ieder geval zeker dat de franchisegever maximale inzage heeft verstrekt aan deskundige derden om het concept en de ins &outs van de organisatie te toetsen.