Manuals


Manuals


Een franchisecontract is onlosmakelijk verbonden met een franchisemanual, ook wel franchisehandboek genoemd.

In deze manuals wordt de franchisesamenwerking expliciet beschreven en vastgelegd.

Alle onderwerpen van de samenwerking worden zeer gedetailleerd uitgewerkt, zodat er gaande de samenwerking geen discussie kan ontstaan wat er nu exact wel mag en niet mag.

Dit geldt ook voor het merkenrecht, de intellectuele eigendom, beeldmerk e.a.

Meestal worden er meerdere manuals gemaakt, mede afhankelijk van de complexiteit van het systeem/dienst/concept.

In een formulemanual wordt maximale aandacht besteed aan de beschrijving en definiëring van het concept.

In een werkmanual wordt specifieke aandacht besteed aan het praktisch functioneren van het franchiseconcept en worden alle procedures duidelijk omschreven en uitgewerkt.

Het is van essentieel belang dat alvorens te gaan franchisen zowel de manuals als het franchisecontract professioneel zijn uitgewerkt.

Een franchisecontract zal niet snel aangepast worden, dat ligt niet voor de hand.

Franchisemanuals zijn echter een stuk praktischer en lenen zich meer voor tussentijdse aanpassing, overigens ten allen tijde in goed gezamenlijk overleg.